Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjdařujete souhlas. Více informací zde.
souhlasím

Service criteria

Podmínky užívání stanovují pravidla mezi provozovatelem služeb eSpedice.cz a uživatelem těchto služeb.

We understand services as:
then also all other sevices of WWW pages ESPEDICE.CZ and their business partners

1. Většina služeb na stránkách www.espedice.cz je poskytována zdarma. V případě, že jde o služby, které zdarma nejsou, uživatel je na ně nejprve upozorněn.

2. Používáním služeb eSpedice.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese www.espedice.cz a dalších služeb na doméně eSpedice.cz nebo jiných doménách eSpedice.cz.

3. Operator of the services claims, that he will try to use the best of his knowledge and abilities so the users are safe and secure.

4. Operator will be sending informations to all of the registered users in case of announcing new organisation informations connected with running services, also once a week e-mail with news offering more services or products of the third parties.

5. Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím s podmínkami" potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými na této stránce.

6. User agrees, that operator do not have responsibility for the damage caused by higher power or event, that he can not affect, including doing of third parties.

7. Operator is saving his option to interfer the system without further advertisement to the useres

8. Za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb nese odpovědnost Uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že Služby nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i tímto Smluvním ujednáním či oprávněnými zájmy Provozovatele.

9. Operator has right to delete user account from ESPEDICE.CZ

  • if the user is using it in conflict with good manners, valid law and generell ethnic and moral principles of the society or is used to provide criminal action (or forward to criminal action).
  • if user misapply, blocks,modificate or in any other way changes part of service.
  • if user does not visit his account for longer then 3 months
  • seems as the user of the services is another artificial or natural person
  • tryed to break the stability, run or the dates of the system ESPEDICE.CZ
  • is not used for affect that web pages ESPEDICE.CZ were crated for.
  • in case that user in registration enters invalid or false data, that are incompetent
  • if the user has two or more problems with unpaid obligations to its customers. Regardless of whether the user is the owner of BASIC or PREMIUM paid account.

10. User agrees in law metter about information company services, that the operator is aligable to send user any e-mail massages containing news, that service is offering, also products of third person parties.

11. User is obliged to make an accurate and complete informations about yourself, and registered company. These data are collectively called the Personal Information Services (hereinafter "Personal Data"). Data stored in the personal data may be added in any time, amend or modify, through the server espedice.cz. User agree that some of these data are personal data within the meaning of the CZ Act. No. 101/2000 Coll. Privacy.

12. User agress with anonymous using registrational and statistical informations of the service by operator of the service and partners for progress and services.

13. In case of using concrete servis user is giving a agreement to use his personal informations for use in the concrete service.

14. Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou odpovědnost za bezchybnost, škody způsobené používání naší aplikací umístěné na adrese www.espedice.cz. Přesto se snažíme naší aplikace maximálně zabezpečit a využívat šifrované komunikace pro Vaše pohodlí a bezpečí.

15. Operator is saving the right to change these conditions using services ESPEDICE.CZ, change of use any of those mentioned services.

16. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů: Vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (dále jen "Zákon") se zpracováním Osobních údajů poskytnutých v rozsahu registračního formuláře a v rozsahu údajů získaných v souladu těmito Smluvními podmínkami provozovateli serveru eSpedice.cz, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu do odvolání souhlasu. Správce je oprávněn pověřit za dodržení podmínek Zákona zpracováním Osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.

17. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením registrace a/nebo omezením či změnou funkcí Služeb, ke které Provozovatel přistoupí.


Poslední aktualizace provozních podmínek dne: 20.2.2017Cookie Policy


Prohlášení k souborům cookies na serveru eSpedice.cz
V souladu se zákonem vyžívá server eSpedice.cz soubory cookies. Soubor cookie je malé množství textových dat, které se ukládá v počítači uživatele při prohlížení internetových stránek. Při každé další návštěvě se poté tento soubor, který obsahuje například údaje o uživatelském účtu, opět posílá zpět na server. Soubory cookies běžně slouží k detekci unikátních uživatelů, ke shromažďování informací o nich a zjednodušuje tak procházení a poskytování obsahu. Dále upozorňujeme, že v rámci remarketingu mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i soubory jiných subjektů a to zejména provozovatelů reklamních systémů Google a Seznam, jejichž kreativy jsou na našich stránkách umístěny. Účelem je zobrazení relevantnějšího reklamního sdělení.

Zásady využití cookies

eSpedice.cz využívá cookies zpravidla k technickým účelům a pro účely reklamního systému Adsense, Sklik. V žádném případě nelze tyto soubory využít k zjištění totožnosti konkrétních návštěvníků. Některé stránky webu eSpedice, které navštěvujete, mohou shromažďovat informace také pomocí pixelových značek (obrázků ve formátu GIF o rozměru 1 × 1 pixel; tzv. čisté gify), které mohou být sdíleny s třetími osobami, jež přímo podporují naše reklamní aktivity nebo vývoj webových stránek. Podle těchto údajů vás však také nelze identifikovat coby jednotlivce, ačkoli dané informace mohou být propojeny s vašimi osobními údaji. Vzhledem k tomu, že se na serveru eSpedice může objevovat také obsah a prvky třetích stran (YouTube videa, Facebook prvky, affiliate partnerské programy atd.), je možné, že tyto služby ukládají další cookies.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies - dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení relace a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači až do odstranění. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých již vyplněných údajů. Trvalé soubory cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte libovolnou internetovou stránku (neumožňují ovšem identifikovat vás osobně). Díky této identifikaci je možné přizpůsobit zobrazení stránek tak, jak jste si již v minulosti definovali. Soubory cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.


Poslední aktualizace zásad cookie dne: 28.7.2015

| Send us a message
Leave us a message and we'll get back to you.