Autorská práva

Majiteľom autorských práv k týmto stránkam je vlastník domény, webhostingu a tvorca stránok www.Espedice.cz; akékoľvek používanie tretiou osobou je závislé na povolení majitela.
Espedice.cz vyvíjajú maximálne úsilie, aby informácie na týchto stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu nemôžeme zaručiť stálu presnosť ich obsahu. Espedice si súčasne vyhradzuje právo meniť či upraviť poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade rozporu českej, slovenskej a anglickej verzie informácií na týchto stránkach je rozhodujúca česká verzia.
Prevádzkové podmienky   |  Obchodní podmínky   |  Nápoveda   |  Odkazy   |  Ceník   |