Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjdařujete souhlas. Více informací zde.
souhlasím

Prevádzkové podmienky

Podmínky užívání stanovují pravidla mezi provozovatelem služeb eSpedice.cz a uživatelem těchto služeb.

Službami sa rozumie:
ďalej všetky ďaľšie služby www stránok ESPEDICE.CZ a jeho obchodných partnerov.

1. Většina služeb na stránkách www.espedice.cz je poskytována zdarma. V případě, že jde o služby, které zdarma nejsou, uživatel je na ně nejprve upozorněn.

2. Používáním služeb eSpedice.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese www.espedice.cz a dalších služeb na doméně eSpedice.cz nebo jiných doménách eSpedice.cz.

3. Prevádzkovateľ služieb prehlasuje, že bude v najvyššej možnej miere využívať svoje znalosti a schopnosti tak, aby užívateľom zaručil spoľahlivosť a bezpečnosť služieb.

4. Prevádzkovateľ bude zasielať všetkým registrovaným užívateľom Espedice informácie v prípade oznámení organizačných informácií spojených s prevádzkou služieb, daľej potom 1x týždenne e-mail o novinkách ponúkaných v rámci služieb prevádzkovateľa poprípade o produktoch tretích osôb.

5. Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím s podmínkami" potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými na této stránce.

6. Užívateľ súhlasí, že prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou či udalosťou, ktorú nemôže objektívne ovplyvniť, vrátane jednaní tretích osôb.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu so systému bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia užívateľom.

8. Za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb nese odpovědnost Uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že Služby nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i tímto Smluvním ujednáním či oprávněnými zájmy Provozovatele.

9. Prevádzkovateľ má právo zo služby EPSEDICE.CZ odstániť užívateľský účet.

  • pokiaľ ho jeho užívateľ používa v rozpore s dobrými mravmi, platnými zákonmi a všeobecne záväznými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti, alebo má slúžiť k páchaniu trestnej činnosti (alebo k napomáhaniu trestnej činnosti).
  • pokiaľ užívateľ zneužíva, blokuje, modifikuje či inak mení akúkoľvek súčasť služby.
  • pokiaľ užívateľ nenavštívi svoj účet po dobu dšiu než 3 mesiace
  • budí dojem, že užívateľom služby je iná právnická alebo fyzická osoba
  • ktorý sa pokúsil narušiť stabilitu, chod alebo dáta služby ESPEDICE.CZ
  • ktorý nie je užívaný za účelom na ktorý boli stránky ESPEDICE.CZ vytvorené
  • v prípade, že užívateľ pri regisrácii zadá neplatné alebo falošné údaje, ktoré mu neprislúchajú
  • v prípade, že je na užívateľa podané dve a viac sťažnosti ohľadom neuhradených záväzkov vodcovi svojim odberateľom. Bez ohľadu na to, či je užívateľ majiteľom BASIC alebo plateného PREMIUM účtu.

10. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Užívateľovi služieb akékoľvek e-mailové správy obsahujúce informácie o novinkách, ktoré daná Služba ponúka a o produktoch tretích osôb.

11. Pri Registráci je Užívateľ povinný uviesť správne a úplne údaje o svojej osobe a registrované spoločnosti. Tieto údaje sa súhrnne nazývajú Osobné údaje Služby (ďalej len "Osobné údaje"). Údaje uložené v Osobných údajoch môže Užívateľ kedykoľvek doplniť, zmeniť či upraviť, prostredníctvom servera espedice.cz. Užívateľ je uzrozumený s tým, že niektoré z týchto údajov majú povahu osobných údajov v zmysle zák. č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

12. Užívateľ súhlasí s anonymným užitím registračných a štatistických údajov Služby prevádzkovateľom Služby a jeho partnerov pre rozvoj aj prevádzku Služby.

13. V prípade, že v rámci konkrétnej služby bude užívatel poskytovať osobné údaje, ich poslytnutím dáva užívateľ súhlas s ich užitím pre potreby danej služby.

14. Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou odpovědnost za bezchybnost, škody způsobené používání naší aplikací umístěné na adrese www.espedice.cz. Přesto se snažíme naší aplikace maximálně zabezpečit a využívat šifrované komunikace pro Vaše pohodlí a bezpečí.

15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok užitím služieb ESPEDICE.CZ, zmenu užitia ktorejkoľvek z vyššie zmienených služieb.

16. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů: Vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (dále jen "Zákon") se zpracováním Osobních údajů poskytnutých v rozsahu registračního formuláře a v rozsahu údajů získaných v souladu těmito Smluvními podmínkami provozovateli serveru eSpedice.cz, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu do odvolání souhlasu. Správce je oprávněn pověřit za dodržení podmínek Zákona zpracováním Osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.

17. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením registrace a/nebo omezením či změnou funkcí Služeb, ke které Provozovatel přistoupí.


Poslední aktualizace provozních podmínek dne: 20.2.2017Zásady používania súborov cookies


Prohlášení k souborům cookies na serveru eSpedice.cz
V souladu se zákonem vyžívá server eSpedice.cz soubory cookies. Soubor cookie je malé množství textových dat, které se ukládá v počítači uživatele při prohlížení internetových stránek. Při každé další návštěvě se poté tento soubor, který obsahuje například údaje o uživatelském účtu, opět posílá zpět na server. Soubory cookies běžně slouží k detekci unikátních uživatelů, ke shromažďování informací o nich a zjednodušuje tak procházení a poskytování obsahu. Dále upozorňujeme, že v rámci remarketingu mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i soubory jiných subjektů a to zejména provozovatelů reklamních systémů Google a Seznam, jejichž kreativy jsou na našich stránkách umístěny. Účelem je zobrazení relevantnějšího reklamního sdělení.

Zásady využití cookies

eSpedice.cz využívá cookies zpravidla k technickým účelům a pro účely reklamního systému Adsense, Sklik. V žádném případě nelze tyto soubory využít k zjištění totožnosti konkrétních návštěvníků. Některé stránky webu eSpedice, které navštěvujete, mohou shromažďovat informace také pomocí pixelových značek (obrázků ve formátu GIF o rozměru 1 × 1 pixel; tzv. čisté gify), které mohou být sdíleny s třetími osobami, jež přímo podporují naše reklamní aktivity nebo vývoj webových stránek. Podle těchto údajů vás však také nelze identifikovat coby jednotlivce, ačkoli dané informace mohou být propojeny s vašimi osobními údaji. Vzhledem k tomu, že se na serveru eSpedice může objevovat také obsah a prvky třetích stran (YouTube videa, Facebook prvky, affiliate partnerské programy atd.), je možné, že tyto služby ukládají další cookies.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies - dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení relace a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači až do odstranění. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých již vyplněných údajů. Trvalé soubory cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte libovolnou internetovou stránku (neumožňují ovšem identifikovat vás osobně). Díky této identifikaci je možné přizpůsobit zobrazení stránek tak, jak jste si již v minulosti definovali. Soubory cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.


Poslední aktualizace zásad cookie dne: 28.7.2015

| Napíšte nám správu.
Zanechajte nám správu a my sa Vám ozveme.